PROSER

19/03/2018 15:20:52

Recursos humans

En PROSER, treballen més de 100 professionals, que són els pilars fonamentals per a la consecució dels assoliments empresarials. La política i el sistema de gestió de Recursos Humans establerts estan dirigits a aconseguir una integració plena en l’empresa dels treballadors i el seu compromís amb la missió al servei del client a través de l’estabilitat laboral, l’atracció i retenció del talent, el desenvolupament personal i professional, la igualtat d’oportunitats i la cura del seu benestar. Aquesta política i el sistema de gestió de RR.HH es fonamenta en:

 • L’atracció i retenció del talent, sempre sota criteris d’igualtat d’oportunitats i en un clima de diàleg i cordialitat.

 

 • Potenciar el desenvolupament professional i personal a través de:
  • La formació que proporciona a l’empleat els coneixements i habilitats necessaris per crear una empresa més competitiva. La formació en PROSER s’estructura en diverses etapes (formació d’acolliment, formació bàsica i formació de reciclatge) i s’estén a tots els col•lectius de l’empresa per aconseguir una veritable formació contínua del personal.
  • La comunicació interna per apropar al personal al coneixement, la participació i la iniciativa.
  • La promoció interna

 

 • Cuidar el benestar dels treballadors a través de:
  • Un entorn laboral segur. PROSER ha implementat un sistema de gestió i ha desenvolupat mecanismes de vigilància i control per donar compliment a la normativa vigent, assegurant-se que els seus treballadors comptin amb les millors condiciones de seguretat possibles. Proser, com a empresa participada del Grup FCC, disposa d’un servei mèdic responsable de la vigilància de la salut dels treballadors.
  • Beneficios socials
   • Cobertura a discapacitats
   • Préstecs subvencionats
   • Assegurances amb condicions especials


Distribució de la plantilla per categories

Categories2010
Directors i titulats superiors 47
Técnics i titulats mitjans 20
Administratius i delineants 28
Resta del personal assalariat 20
Total 115

 • xhtml
 • css 2.1
 • wai AA
Ùltima actualitzación: 18/09/2015