PROSER

26/04/2018 15:20:03

Notícies

Cercador

Fecha

Des de:
/ /
Fins a:
/ /
09/03/2015

FCC Construcción signa amb CCOO i UGT el seu segon Pla d'igualtat

Madrid, 9 de març. FCC Construcción ha signat avui 9 de març amb les federacions sindicals Metall, Construcció i Afins d'UGT (MCA-UGT) i Construcció i Serveis de CCOO el segon Pla d'igualtat de l'empresa. Aquest nou pla té com a àmbit d'aplicació tot FCC Construcción, incloses les empreses filials i participades, i s'estén i vincula tots els treballadors de l'empresa.

El pla consta d'un conjunt de mesures dirigit a aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i a eliminar qualsevol indici de discriminació per raó de sexe. Per a això, es contemplen una sèrie d'àrees d'actuació centrades en: l'accés a l'ocupació, promoció, formació, retribució, conciliació i coresponsabilitat, la prevenció de l'assetjament per raó de sexe i laboral, la violència de gènere, la salut i el benestar social i la comunicació. En totes aquestes àrees es proposaran mesures i accions positives per assolir els objectius proposats. A més, s'ha dissenyat un pla de seguiment amb revisions anuals per valorar l'abast de les mesures i programar l'estratègia de l'any següent.

Com a novetats dins d'aquest segon pla, s'ha ampliat el capítol de conciliació per incorporar conceptes com ara la flexibilitat i la coresponsabilitat, a fi de sensibilitzar en la idea que la igualtat és un tema social que afecta tant homes com dones. S'han incorporat dos capítols nous: salut i benestar laboral, englobat dins del concepte de prevenció; i comunicació, en el qual queda reflectida la importància del respecte a un llenguatge i comunicació audiovisual que preservi la igualtat.

L'acord ha estat rubricat per Vicente Sánchez, secretari general de Construcció i Serveis de CCOO, i Carlos Romero, secretari general de Metall, Construcció i Afins d'UGT, Federació d'Indústria, per part dels sindicats, mentre que per part de FCC ho van fer Ana Villacañas, directora general de l'organització de FCC, i María Sánchez, directora de RH de FCC Construcción.

Aquest nou pla, signat avui amb ocasió del Dia Internacional de la Dona celebrat ahir, dóna continuïtat al pla del 19 de novembre de 2008 i seguirà vigent fins al 31 de desembre 2018.

Abans de la concepció del pla, s'ha fet un diagnòstic de situació que ha permès conèixer la realitat de la plantilla, detectar-ne les necessitats i definir els objectius de millora.

La signatura d'aquest conveni és una aposta més per la igualtat efectiva en l'àrea de construcció del Grup FCC, que des de fa anys té un codi de principis i valors ètics, desenvolupat a través de programes, procediments interns i mesures positives que tendeixen a crear una atmosfera de treball que potenciï el respecte entre empleats, la igualtat d'oportunitats de dones i homes i la integració de la diversitat; uns conceptes que suposen una creixent assumpció de compromisos de sostenibilitat i responsabilitat social corporativa.

Aquest acord forma part de les iniciatives que ambdós sindicats estan desenvolupant a favor de la promoció de mesures dirigides a defensar i fomentar la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes i l'eliminació de situacions de discriminació per raó de sexe.

En definitiva, amb la signatura d'aquest II Pla d'Igualtat, es reforça el compromís de FCC Construcción i del grup FCC amb la igualtat entre homes i dones, s'afegeixen mesures en matèries com la comunicació o la salut i benestar laboral i s'aprofundeix sensiblement en la resta de matèries, amb la convicció que el Pla d'Igualtat que avui signem i presentem ha de contribuir com a instrument eficaç al servei de la igualtat efectiva entre dones i homes.

  • xhtml
  • css 2.1
  • wai AA
Ùltima actualitzación: 18/09/2015