PROSER

26/04/2018 15:30:24

Descripció d'activitats

PROSER ofereix tots els serveis necessaris que requereixen les fases de treball de qualsevol inversió en infraestructura, des dels estudis previs propis de qualsevol projecte, passant pels projectes en sí, la consultoria, la direcció d’obra, l’assistència tècnica, i la posada en explotació i manteniment.

PROSER compta amb àrees especialitzades per al transport ferroviari, les carreteres i les obres hidràuliques. La qualitat, professionalitat i experiència de la nostra empresa ens converteixen en una companyia de gran competència, sola o en associació, pel desenvolupament de qualsevol infraestructura o xarxa de transport.

La nostra progressiva implicació en un nombre major de projectes de gran envergadura ens han convertit en una referència obligada per al sector de l’enginyeria nacional i internacional.

PROSER desenvolupa la seva activitat d’enginyeria i consultoria en diverses àrees d’activitat:

 • Carreteres
 • Ferrocarrils
 • Transport urbà
 • Hidràulica
 • Enginyeria mediambiental
 • Túnels

En aquestes àrees ofereix una àmplia oferta de serveis professionals:

Estudis

 • Estudis de viabilitat
 • Estudis previs
 • Estudis informatius
 • Estudis d’impacte ambiental
 • Estudis geotècnics
 • Estudis de planificació hidràulica

Projectes

 • Avantprojectes
 • Projectes de traçat
 • Projectes bàsics
 • Projectes de construcció
 • Projectes de licitació
 • Enginyeria de detall

Supervisió d’obres

 • Direcció d’obres
 • Control i vigilància
 • Avaluació d’ofertes
 • Supervisió de projectes

 

Galería fotográfica

 • Carreteras, autovías y autopistas
 • Infraestructuras ferroviarias
 • Actuaciones urbanas
 • Obras hidráulicas
 • Ingeniería medioambiental
 • Estructuras y puentes
 • Geología y geotecnia
 • Túneles
 • Asistencia técnica a obras
 • Proyectos I+D+i
 • xhtml
 • css 2.1
 • wai AA
Ùltima actualitzación: 18/09/2015